O firmie

Witamy w Software Defined! Wnosimy realną wartość merytoryczną która pomaga w funkcjonowaniu organizacji naszych Klientów.

Firmę budujemy w oparciu o kompetencje, które największe mamy w zakresie systemów gwarantujących dostępność. Doceniamy także rolę adekwatnie zaprojektowanych systemów bezpieczeństwa, bez których żadna organizacja nie może obecnie funkcjonować.

01.

Firma powstała z wiary

Wierzymy w sprawne działanie w odniesieniu do wszystkich form aktywności polegające na świadomej realizacji założonych celów. Jakkolwiek blankietowe, w praktyce trudne do osiągnięcia, wymagające dyscypliny w planowaniu oraz działaniu.

02.

Nasza misja

Nasze prawo do zysku wynika z wartości merytorycznej jaką przyniesiemy dla organizacji naszych Klientów. Nie dostrzegaliśmy takiego podejścia w organizacjach, które znaliśmy, niejednokrotnie reprezentowaliśmy. Dążąc do ideału jedności myśli, słów i czynów – zdecydowaliśmy się na powołanie podmiotu realizującego nasze wyobrażenia „dobrej roboty”.

03.

Doświadczenie

Wartość merytoryczna pochodzi z wielu lat pracy przy realizacji projektów informatycznych – po stronie dostawców czy też zamawiających, zarówno przy bezpośredniej realizacji jak i nadzorze nad przebiegiem projektów. Procesy implementacji technologii IT poznaliśmy dogłębnie, co znakomicie ułatwi komunikację i współpracę.

Nie twierdzimy, iż nie ma rzeczy, która nas zaskoczy, sytuacji, której nie przewidzimy – w takich sytuacjach reakcja po naszej stronie jest błyskawiczna.

Poznaj naszych specjalistów

Nasi specjaliści są niesamowici w tym co robią. Musisz ich poznać.

team member
Artur Horodyński

Odpowiedzialny w firmie za relacje Klientami.

team member
Wacek Romański

Odpowiedzialny w firmie za rozwój biznesu.

team member
Piotr Lewandowski

Odpowiedzialny w firmie za sferę techniczną.