Rozwiązania

Swoboda wyboru: Uruchomisz dowolną usługę, na dowolnej platformie zachowując tą samą dostępność

Gwarancja dostępności

Zagwarantowanie dostępności – a co za tym pełnej wysokiego „user experience” – jest możliwe tylko wtedy, gdy organizacja kontroluje w pełni poniższe obszary

Braki lub wadliwa implementacja w którymkolwiek z tych elementów w bezpośredni sposób wpływa na obniżenie jakości lub kompletny brak dostępności usług.

  • Elastyczność przy wdrożeniu
  • Optymalizacja wydajności i wykorzystania posiadanych zasobów
  • Monitorowanie stanu i raportowanie
  • Gwarancja wysokiej dostępności
  • Ochrona w przypadku całkowitej awarii centrum danych (Disaster Recovery)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa (infrastrukturze/aplikacjom/użytkownikom)
  • Automatyzacja konfiguracji i zarządzania
  • Gwarancja współpracy z systemami firm trzecich
  • Zgodności z najnowszymi trendami takimi jak prywatna/publiczna chmura, SDN czy SDDC

Główne obszary
kompetencji

Specjalizujemy się w rozwiązaniach sieciowych oraz bezpieczeństwa. Adresujemy wszystkie warstwy modelu OSI – od warstwy fizycznej do warstwy aplikacji.Pomagamy w doborze rozwiązań biorąc pod uwagę czynniki techniczne oraz uwarunkowania biznesowe.

Więcej informacji opisujących nasze główne obszary kompetencji znajdą Państwo w rozwijanych pozycjach po prawej stronie.