Usługi

Zawsze dostosowujemy się do wymagań klienta.

Analiza potrzeb

Udział w wielu projektach niezbicie potwierdza że kluczowym gwarantem sukcesu jest dokładne poznanie potrzeb biznesowych klienta. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest analiza istniejącej infrastruktury oraz dokładne zrozumienie jej interakcji z wdrażanymi funkcjonalnościami.

W związku z tym nasi specjaliści starają się w pierwszej kolejności wykonują szczegółową analizę obejmującą powyższe zagadnienia. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy na tym etapie wskazać potencjalne problemy oraz sposoby ich rozwiązania.

Znajomość istniejącej infrastruktury pozwala nam w maksymalny sposób wykorzystać istniejące rozwiązania oraz zapewnić ich optymalną integrację/współdziałanie z wdrażanymi systemami.

Pozwala to także na wskazanie potencjalnych „wąskich gardeł” oraz metod ich usunięcia. Dzięki temu efektem finalnym jest zoptymalizowana oraz zintegrowana infrastruktura pracująca jako jedna całość – w przeciwieństwie do często spotykanych rozwiązań :silosowych”

  • Ustalenie "sponsorów" projektu
  • Zapoznanie się z ich oczekiwaniami w zakresie celów biznesowych projektu
  • Ocena na jakie obszary istniejącej infrastruktury może mieć wpływ realizowany projekt
  • Zapoznanie się z rozwiązaniami istniejącymi w zdefiniowanych obszarach
  • Analiza możliwego wpływu istniejących rozwiązań na sposób realizacji projektu
  • Wypracowanie modelu umożlwiającego w optymalny sposób zintegrować nowy system z istniejącą infrastrukturą
  • Ocena potencjalnych „wąskich gardeł” i pojedynczych punktów awarii oraz przygotowanie propozycji minimalizacji ryzyka jakie mogą spowodować
  • Konsultacje proponowanych rozwiązań z osobami odpowiedzialnymi za stronę techniczną projektu (wielokrotne iteracje)
  • Przedstawienie finalnej wersji projektu wdrożenia

Wdrożenie systemów

Praktyczne kompetencje wdrożeniowe zyskaliśmy realizując wdrożenia w krytycznych środowiskach.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby klientów jak też różnorodność przyjętych strategii w zakresie systemów IT tworzymy szczegółowy plan wdrożenia, zachowując przy tym pełną elastyczność wynikającą ze zróżnicowanego środowiska Klienta oraz potrzeb implementacji.

Należy podkreślić że wszystkie modele implementacji (z wyłączeniem modelu SaaS) zapewniają pełną zgodność funkcjonalną oraz co ważniejsze bezproblemową możliwości migracji systemów pomiędzy poszczególnymi platformami.

Dodatkowo – dzięki dostępności języków skryptowych – możliwe jest dostosowanie systemów do wszelkich unikalnych wymagań środowiska klient.

Wsparcie i utrzymanie systemów

Posiadamy duże doświadczenie związane z utrzymaniem systemów sieciowych oraz bezpieczeństwa.
Swoje kompetencje zdobyliśmy pracując dla czołowych firm zajmujących się bezpieczeństwem na świecie oraz
dla dużych polskich przedsiębiorstw.
Nasi inżynierowie swoją radą i doświadczeniem wspierają największe zespoły Security Operation Center
i Network Operation Center w Polsce.